ابتدا وارد سامانه شده و از منوی ثبت نام فرم شرکت در همایش را انتخاب کنید. (برای ورود به این فرم همچنین می توانید به صفحه اصلی و گزینه «فرم شرکت در همایش» از منوی سمت چپ صفحه اقدام نمایید.

در صفحه مزبور نوع عضویت، که در هنگام ثبت نام مشخص کرده بودید، باید از قبل توسط مدیر ثبت نام تایید شده باشد. اگر عضویت شما یک هفته پس از ارسال مدارک تایید نشده، با دبیرخانه همایش تماس بگیرید.

در پایین صفحه تعداد مقالاتی مشاهده می شود که شما نویسنده آن هستید و مورد پذیرش قرار گرفته است. خواهشمند است تا قبل از اعلام داوری مقالات اقدام به ثبت نام نکنید.

مقالات مورد نظر را علامت زده، نرخ ارز را ریال انتخاب نموده و گزینه ذخیره را کلیک کنید. تنها مقالات انتخاب شده برای پرداخت در همایش ارائه خواهند شد و بقیه مقالات حذف میشوند.

در صفحه جدید روی گزینه «صدور صورت حساب و پرداخت هزینه» کلیک کنید.

در صفحه بعدی هزینه ثبت نام فرد بر اساس نوع عضویت و هزینه مقالات پذیرش شده نمایش داده خواهد شد. در صورت تایید گزینه «ادامه صورت حساب» را کلیک کنید.

در صفحه بعدی هزینه نهایی به رنگ قرمز مشخص شده است. این مبلغ را به حساب شماره 143348210 بانک تجارت شعبه 1433 دانشگاه تربیت مدرس یا

شماره کارت 4855-0327-8370-5859 به نام «لیاقت رحمتی مقدس انجمن مهندسی ساخت و تولید» واریز کنید. شماره مقاله مورد نظر را روی رسید نوشته و اسکن رسید آن را در قسمت «رسید پرداخت» بارگذاری نمایید و روی «ذخیره صورتحساب» کلیک کنید.

دراین حالت صورتحساب شما صادر شده و برای مدیر سامانه ارسال میگردد. نتیجه پس از بررسی مدیر سامانه از طریق پست الکترونیکی به اطلاع شما رسانده می شود.

اگر تا مرحله ماقبل آخر پیش رفته ولی فایل رسید را بارگذاری نکردید، هیچ اشکالی در صورتحساب شما بوجود نمی آید. میتوانید بعدا با مراجعه به صفحه فرم شرکت در همایش، در انتهای صفحه گزینه «صدور صورتحساب و پرداخت هزینه» را کلیک کرده و در صفحه بعدی و صورتحساب موجود روی علامت قلم آبی که در انتهای نوار مشخصات صورتحساب است، کلیک کنید. در این حالت مستقیماً به صفحه ارسال رسید میروید.

نکته 1: زمانی ثبت نام شما قطعی خواهد شد که وضعیت صورتحساب شما توسط مدیر تایید گردد. در این حالت وضعیت صورتحساب به «تایید شده» تغییر میکند.

نکته 2: اگر وضعیت صورتحساب به «پرداخت نشده» تغییر پیدا کرد بدین معنی است که صورتحساب شما مشکل دارد و باید آن را اصلاح کنید.

نکته 3: برای مشاهده صورتحساب به صفحه فرم شرکت در همایش رفته و از پایین صفحه گزینه «صدور صورتحساب و پرداخت هزینه» را کلیک کنید. در صفحه بعدی صورتحساب ایجاد شده و وضعیت آن را میبینید و در صورت اشکال میتوانید آن را ویرایش کنید. 

نکته 4: اگر به هردلیلی در نوع عضویت یا تعداد مقالات انتخابی اشتباهی صورت گرفت، بایستی صورتحساب ایجاد شده حذف گردد و مجددا مراحل بالا را انجام داده تا صورتحساب جدیدی برای شما ایجاد گردد. برای حذف صورتحساب به صفحه فرم شرکت در همایش رفته و از پایین صفحه گزینه «صدور صورتحساب و پرداخت هزینه» را کلیک کنید. در صفحه بعدی و صورتحساب موجود روی علامت ضربدر قرمز که در انتهای نوار مشخصات صورتحساب است، کلیک کنید.

نکته 5: تا از درستی صورتحساب و تایید مبلغ نشان داده شده و تطابق با مبلغ واریز شده مطمئن نشده اید، گزینه ذخیره صورتحساب را نزنید.