برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عناوین اصلی هر کارگاه و مدرسان آنها اینجا را کلیک کنید

 

جهت شرکت در هر کارگاه مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 143348210 بانک تجارت شعبه 1433 دانشگاه تربیت مدرس یا شماره کارت 4855-0327-8370-5859 به نام «لیاقت رحمتی مقدس انجمن مهندسی ساخت و تولید» واریز کنید. سپس تصویر رسید آن را همراه با نام و نام خانوادگی، شماره ملی و عنوان کارگاه مربوطه به آدرس ایمیل « yavar.anani@gmail.com » ارسال نمایید. 


مهلت ثبت نام در کارگاه تا 29 مهرماه میباشد